Ruzie maken
Ruzie maken kun je leren. Ruzie in je relatie overkomt iedereen wel eens. De wil om gehoord te worden is dan groter dan de behoefte om te luisteren. De verschillende emoties kunnen hoog oplopen. Heftige emoties in bedwang houden tijdens een ruzie lukt niet altijd. Toch lukt het de een beter dan de ander om te luisteren wat er gezegd of eigenlijk bedoeld wordt. Dit beter luisteren is te leren, dus ruzie maken kun je leren.  Ruzies gaan gelukkig na een tijdje ook weer over.

Behoefte
Ga na iedere onenigheid bij jezelf eens na wat er eigenlijk precies in je lichaam gebeurde tijdens de ruzie. Beleef de emoties die het bij je opwekte opnieuw om vast te stellen waar je emoties zich het eerst openbaarde. Waar werd je door geraakt en waar lag je behoefte voorafgaand aan die ruzie. Spreek die behoefte voor jezelf hardop uit. Onderzoek bij jezelf waar de oorsprong van deze behoefte vandaan komt. Bespreek later deze behoeften en de oorsprong ervan met je partner.

Repeteren
Herhaal dit onderzoekje na elk incident. Na enkele keren dit onderzocht te hebben ga je de emoties herkennen in een vroeg stadium. Ruim voordat de emoties de overhand nemen en je overgaat tot het maken van ruzie. Maak eventueel afspraken met je partner om even een time-out in te lassen, zodat je tijd krijgt om je behoefte te onderzoeken en je jouw behoefte kenbaar te maken. De eerste keren zal dit vast nog moeilijk zijn

Respectvol luisteren
Ruzies ontstaan meestal door verschil van mening. Verschil van inzicht. Verschil van geloof in waarden en normen. Bij ruzie botsen je overtuigingen met die van je partner. Naar jouw mening, volgens jouw normen en waarden (soms van thuis uit meegekregen) denk jij het bij het rechte eind te hebben. Jouw overtuigingen maken je als mens zo uniek en horen helemaal bij jou, maar dat geldt ook voor je partner. Zijn of haar overtuigingen passen helemaal bij hem of haar. Je wilt bij een ruzie dat je partner inziet dat jij het bij het rechte eind hebt en probeert hem of haar dit duidelijk te maken. Je wilt dat de ander luistert naar jouw motieven en overtuigingen. Eigenlijk wil dat er aan je behoefte voldaan wordt en dat je partner luistert naar je behoefte. Alleen de onderliggende behoefte wordt vaak niet meer uitgesproken.

Je partner
Je partner wilt in principe op hetzelfde moment ook gehoord en begrepen worden. Je partner wil ook dat er aan zijn of haar behoefte voldaan wordt. Jullie komen er beiden niet aan toe om je behoefte uit te spreken omdat de emoties de overhand krijgt. En, zie daar is de ruzie. Tijdens een ruzie ontbreekt het vaak aan geduld om elkaars afwijkende standpunt te onderzoeken. Het ontbreekt aan het kennis nemen van elkaars behoeften, de oorsprong van de onenigheid. Jij wilt op dat moment direct jouw standpunt duidelijk maken. Feitelijk wil je op dat moment beiden hetzelfde. Geduld opbrengen om echt naar elkaars motieven en behoeften te luisteren vereist vertrouwen, respect en een beetje moed. De tijd die je kwijt bent met ruzie maken en de nasleep ervan is vaak langer, dan de tijd die je nodig hebt om écht nieuwsgierig naar elkaars behoeften te luisteren.

Hoe ruzie maken is te leren
Er zijn veel facetten die kunnen helpen bij ruzie maken. Enkele handvatten om ruzie te vermijden:

  • Zorg dat je geweldloos communiceert;
  • Luister oprecht naar elkaar;
  • Laat je partner uitpraten, ook als hij/zij even stil is;
  • Benoem je eigen gevoel en behoeftes in déze situatie;
  • Je hoeft het niet eens te zijn met hetgeen de ander bedoelt, maar sta open voor elkaars mening en ga respectvol om met de behoefte en gevoel van je partner;
  • Ben nieuwsgierig naar de beweegredenen van de ander zonder verwijten;
  • Vraag of het klopt wat je feitelijk ziet aan het gedrag van de ander in plaats van zelf in te vullen wat je denkt (NIVEA = Niet Invullen Voor Een Ander);
  • Durf kritisch te zijn naar jezelf in plaats verwijtend naar de ander.
  • Praat zoveel mogelijk in de “IK-vorm” in plaats van de “JIJ-vorm” (begin bij het uitspreken van je behoefte elke zin met IK in plaats van met het woordje JIJ). Praten in de “JIJ-vorm” geeft vrij snel verwijten naar de ander toe. Dit kan kwetsend zijn voor je partner. Blijf dicht bij jezelf.  Zolang je in de “IK-vorm” praat geef je aan wat jij voelt en ervaart en hoe jouw overtuigingen zijn en waar deze vandaan komen;

Geweldloos communiceren
Probeer geweldloos te communiceren. Voorkom dat uit kwaadheid, vijandigheid ontstaat. Blijf altijd geweldloos communiceren om je beweegredenen kenbaar te maken. Gebalde vuisten leveren geen oplossing op, maar schept afstand. Afspraken maken over hoe je ruzie maakt kan het beste tijdens een periode van harmonie in je relatie, zodat je tijdens de ruzie de afspraken kunt herinneren aan elkaar. Liefde brengt je vele malen meer dan de kleinste ruzie.

 

Ruzie maken kun je leren
Getagd op:                    

Eén gedachte over “Ruzie maken kun je leren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *